เกี่ยวกับเรา

BusinessHubThailand.com

เป็นเว็บที่รวบรวมสินค้า ทางการเกษตร ผัก ผลไม้ พืชผลทางการเกษตร โดยเป็นการแนะนำ ให้ผู้ที่สนใจ ได้เข้าถึงสวน และเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ นอกจากนี้แล้ว ยังรวมไปถึง กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มชุมชนที่มีความสามารถ ในการผลิตสินค้า หรืออาหารแปนรูปอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

และเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง สินค้าไม่ว่าจะเป็น สินค้า OTOP สินค้าจาก SMS วิสาหกิจชุมมชน หรือกลุ่มแม่บ้าน เป็นการกระจายรายได้ และส่งเสริมให้ชุมชนแข็งแรง และแข่งขันได้

นอกจากสินค้าที่เราได้เห็นกันทั่วไปแล้ว เช่น ผัก ผลไม้ ยังมีในส่วนของ ศิลปะหัถกรรม กระเป๋า จากกก ผ้าย้อม ผ้าบาติก เครื่องแต่งการ กิ่งพันธุ์  อาหารแปรรูป และอีกมากมายให้เลือกชม 

คุณจะเห็นว่า นอกจากสินค้าที่เราได้เห็นกันแล้ว หลายที่มีการเปิดชมสวน เข้าไปชิม หรือเลือกซื้อผลไม้สดๆ เป็นกันเองกับเจ้าของสวน ได้เห็นรูปแบบการใช้ชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชม และชาวบ้านอีกด้วย 

และตอนนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ช่วยพ่อค้าแม่ค้า และ ทุกธุรกิจให้ ดำเนินต่อไปได้ เรามาร่วมมือกันนะครับ

นี่เป็นส่วนนึงของความสุข ที่เราคาดหวังให้เกิดขึ้นจากเว็บไซต์

เข้าถึงง่ายจากทุกที่

สินค้า OTOP SME หรือสินค้าที่ได้รับ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ 

คือ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นของตนขึ้นมา ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ดังกล่าว  ซึ่งเราจะหาจากที่ไหนไม่ได้ นอกจากในพื้นที่

ยกตัวอย่างเช่น มะยงชิดของจังหวัดนครนายก ทุเรียน และผลไม้อีกหลายอย่างในเว็บ ตลาดผลไม้ภาคตะวันออก.com ที่คัดสรรผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่โดดเด่น บางสวนมีคนจองตั้งแต่ยังไม่มีผลผลิต เพราะเชื่อมั่นว่า คุณภาพของสินค้าที่ได้รับ จะหาที่ไหนไม่ได้ จากที่อื่น  

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

ผู้ประกอบการที่ต้องการ ส่งข้อมูล สินค้า และผลิตภันฑ์ สามารถส่งข้อมูล ภาพสินค้า และรายละเอียดต่างๆมาได้ที่ https://lin.ee/joZy4Wg  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม อีเมลข้างต้น ครับ 
หรือทาง แอป Telegram: https://t.me/businesshubthailandnort