สดจากสวน ผลไม้คุณภาพระดับส่งออก

ผลไม้คุณภาพส่งออก พร้อมส่งทั่วประเทศ ส่งจากไร่ทุกวัน เรื่องผลไม้ไว้ใจผม สุขภาพดี มีความสุข

เกี่ยวกับเรา สวนนพรัตน์ ดาบนวย

สวนที่ได้รับ เป็นสินค้า GI เป็นสินค้าที่ เฉพาะ หาที่ไหนก็ไม่เหมือนมาที่สวน จำหน่ายผลไม้ และกิ่งพันธุ์ เป็นสวนที่เปิดให้เข้าชม และได้สัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด พร้อมกับลิ้มรส ผลไม้ คุณภาพ มะยงชิด ที่เราภูมิใจ

ที่อยู่

ที่อยู่ / เบอร์ติดต่อ
โทร : 081 862 4082
อีเมล : vill_magus82@hotmail.com

แผนที่

ผู้ประกอบการ ผักและผลไม้ท่านอื่น