ฟาร์มผัก และผลไม้

เราใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค ผลผลิต ของเราเป็นผลผลิตที่ปลอดสารพิษ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ PGS ออร์แกนิค

เกี่ยวกับเรา จริงจังกับการทำสวน !

เราใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค ผลผลิต ของเราเป็นผลผลิตที่ปลอดสารพิษ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ PGS ออร์แกนิค

ที่อยู่

ณ รักษ์ ฟาร์ม
112 ม.ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
อีเมล : covalent_p@hotmail.com
โทร ID 0948498502

แผนที่

ผู้ประกอบการ ผักและผลไม้ท่านอื่น