สวนในฝัน De Kachaté

99/9 หมู่ 4 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 22100
โทร 09 1882 1837

เกี่ยวกับเรา สวนในฝัน De Kachaté

สวนในฝัน De Kachaté
สวนท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพระบบSmart Farm ปลูกด้วยรัก ดูแลด้วยหัวใจ ส่งมอบคุณค่าไปด้วยความห่วงใย

เบอร์โทร 09 1882 1837
อีเมล dekachate@gmail.com

ที่อยู่

สวนในฝัน De Kachaté
99/9 หมู่ 4 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 22100
โทร 09 1882 1837
อีเมล dekachate@gmail.com

โลโก้

แผนที่

ผู้ประกอบการ ผักและผลไม้ท่านอื่น