วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ผลเพื่อส่งออกแปรรูปบ้านคลองชล
โทร : 080 953 9521

 

สินค้า และ บริการ

เกี่ยวกับเรา ผลไม้แปรรูป มาตรฐานการผลิต

มั่นใจคุณภาพ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ผลเพื่อส่งออกแปรรูปบ้านคลองชล

 

ที่อยู่

บิ๊กฟลุ๊ค.com
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ผลเพื่อส่งออกแปรรูปบ้านคลองชล
โทร : 080 953 9521

แผนที่

ผู้ประกอบการ ผักและผลไม้ท่านอื่น