เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

น้ำมัลเบอรรี่ น้ำฟักข้าว น้ำเสาวรส เพื่อสุขภาพ พร้อมดื่ม

เกี่ยวกับเรา จริงจังกับการทำสวน !

jiberry น้ำผลไม้ แปรรูป พร้อมรับประทาน

โทร : 092-2523226
โทร : 063-2325963

ที่อยู่

จิเบอร์รี่ (JIBERRY)
212 ม.12 ต.ว้งทอง. อำเภอว้งสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250
โทร : 092-2523226
โทร : 063-2325963
อีเมล์ : jirapapanpang10@gmail.com

แผนที่

ผู้ประกอบการ ผักและผลไม้ท่านอื่น